1. Bekendmakingen Dijkenwaard
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op collectevergunning tussen 6 april en 30 april 2024 in gemeente Dijk en Waard

Dijk en Waard | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Dijk en Waard. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Dijk en Waard valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op collectevergunning tussen 6 april en 30 april 2024 in gemeente Dijk en Waard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard maken bekend dat de volgende aanvraag voor een verleend:Voor: aanvraag collectevergunning KikaDatum activiteit; 6 april 2024 tot en met 30 april 2024Locatie: Bomenbuurt Heerhugowaard in Dijk & WaardVerzonden op: 5 april 2024Zaaknummer: 786293InformatieDe verleende vergunning is op te vragen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het e-mailadres: apv@dijkenwaard.nl of via het telefoonnummer: 072 – 575 55 55. ProcedureIndien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan de gemeente Dijk en Waard, Secretariaat Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 6 april 2024 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via apv@dijkenwaard.nl of telefoonnummer (072) 575 55 55.In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:•Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres •Een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt•De reden(en) waarom u het niet eens bent met de beslissing•De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven heeft•Uw handtekeningVoorlopige voorzieningDe uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/voorlopig-voorziening.aspxHiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Dijk en WaardStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Dijk en Waard inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Dijk en Waard.

Meer Bekendmakingen