1. Bekendmakingen Dijkenwaard
  2. GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op evenementenvergunning Wandel4daagse Alkmaar, verschillende locaties in Dijk en Waard

Dijk en Waard | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Dijk en Waard. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Dijk en Waard valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADKennisgeving besluit op evenementenvergunning Wandel4daagse Alkmaar, verschillende locaties in Dijk en Waard

Burgemeester van de gemeente Dijk en Waard maakt bekend dat de volgende aanvraag voor een evenementenvergunning is verleend:Voor: Wandel4daagse AlkmaarDatum activiteit: 15 en 17 juni 2023Locatie: verschillende locaties in Dijk en WaardVerzonden op: 6 juni 2023Zaaknummer: 567296InformatieDe verleende vergunning is in te zien bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het e-mailadres: apv@dijkenwaard.nl of via het telefoonnummer: 072 – 575 55 55. ProcedureIndien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan de gemeente Dijk en Waard, Secretariaat Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op7 juni 2023 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via apv@dijkenwaard.nl of telefoonnummer (072) 575 55 55.In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:•Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres •Een omschrijving van het besluit waartegen ubezwaar maakt•De reden(en) waarom u het niet eens bent metde beslissing•De datum waarop u het bezwaarschriftgeschreven heeft•Uw handtekeningVoorlopige voorzieningDe uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar gemaakt. Als u van mening bent dat een beslissing op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR te Haarlem.Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening moet u een bijdrage betalen, het zogenaamde griffierecht.U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/voorlopig-voorziening.aspxHiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Dijk en WaardStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Dijk en Waard inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Dijk en Waard.

Meer Bekendmakingen