1. Bekendmakingen Dijkenwaard
  2. GEMEENTEBLADOntwerp Saneringsprogramma Geluid Heerhugowaard in de gemeente Dijk en Waard

Dijk en Waard | Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Dijk en Waard. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Dijk en Waard valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADOntwerp Saneringsprogramma Geluid Heerhugowaard in de gemeente Dijk en Waard

ONTWERP SANERINGSPROGRAMMA GELUID In de gemeente Dijk en Waard zijn woningen gelegen die vanwege wegverkeerslawaai een te hoge geluidbelasting ondervinden. Deze woningen zijn in de jaren 90 gemeld bij het toenmalige Ministerie van VROM en behoren nu tot de zogenaamde geluidsaneringsvoorraad. Op 4 oktober 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders een besluit genomen over het saneringsprogramma Heerhugowaard in de gemeente Dijk en Waard.Het saneringsprogramma geeft een omschrijving van de uitgangspunten en van de maatregelen welke in aanmerking komen om de geluidbelasting, veroorzaakt door het wegverkeerslawaai, op de gevel van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen zoveel mogelijk te beperken. In de voorliggende situaties heeft het college besloten om uit te gaan van geluidsanering door het treffen van geluidwerende maatregelen aan de woningen. Het saneringsprogramma bestaat uit een akoestisch onderzoek en een UK/s formulier.Om de berekende geluidbelasting op de gevel van de woning ook in de toekomst te kunnen waarborgen, dient het saneringsprogramma te worden vastgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.Geluidsaneringsprojecten In het saneringsprogramma Heerhugowaard is rekening gehouden met de sanering van in totaal 13 saneringsobjecten aan Westerweg N242, Provincialeweg N242 en Middenweg in Heerhugowaard.Inzage Het ontwerp-saneringsprogramma ligt met ingang van 16 oktober 2022 tot en met 27 november 2022 ter inzage. U kunt het ontwerpsaneringsprogramma inzien op: www.dijkenwaard.nl/inzage. Ook kunt u het ontwerpsaneringsprogramma op afspraak inzien tijdens openingstijden bij de publieksbalies van de gemeente Dijk en Waard, Parelhof 1 te Heerhugowaard. U kunt ook online een afspraak maken via www.dijkenwaard.nl/contact-en-openingstijden.Reageren Tijdens de periode dat het (ontwerp)saneringsprogramma ter inzage ligt, kan iedereen zijn of haar zienswijze indienen tegen het opgestelde programma en de voorgestelde saneringsgrenswaarden. U kunt tot en met 28 november 2022 reageren. Uw zienswijze kunt u schriftelijk richten aan: Gemeente Dijk en WaardCollege van burgemeester en wethoudersT.a.v. de heer Z.M. HussainPostbus 3901700 AJ Heerhugowaard O.v.v. “zienswijze ontwerp saneringsprogramma Heerhugowaard”Of per e-mail via het contactformulier op de website www.dijkenwaard.nl/contact-en-openingstijdenOf telefonisch via 072-575 55 55Wat gebeurt er met uw reactie?Na de ter inzage periode van zes weken worden alle reacties samengevat en van een standpunt voorzien in een zogenaamde “zienswijzenota”. Mogelijk wordt het ontwerp-saneringsprogramma op onderdelen aangepast. Vervolgens wordt het ontwerp-saneringsprogramma ter vaststelling aangeboden aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Dijk en WaardStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Dijk en Waard inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Dijk en Waard.

Meer Bekendmakingen