1. Bekendmakingen Dijkenwaard
  2. GEMEENTEBLADVerleende vergunning A.p.v., kledinginzameling, in September 2023 in de gemeente Dijk en Waard

Dijk en Waard | Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Dijk en Waard. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Dijk en Waard valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

GEMEENTEBLADVerleende vergunning A.p.v., kledinginzameling, in September 2023 in de gemeente Dijk en Waard

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard maken bekend dat de volgende vergunning op grond van de Algemene plaatselijke verordening Dijk en Waard 2022 (Apv) is verleend:Voor: Stichting SMHOLocatie: Gemeente Dijk en WaardVerzonden op: 15 november 2022BezwaarIndien u belanghebbende bent kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan de gemeente Dijk en Waard, Secretariaat Commissie voor bezwaarschriften, Postbus 390, 1700 AJ Heerhugowaard. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 16 november 2022 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via post@dijkenwaard.nl of telefoonnummer (072) 575 55 55.Voorlopige voorzieningDe uitvoering van het besluit gaat gewoon door, ook al heeft u bezwaar ingesteld. Als u van mening bent dat een uitspraak van het college op uw bezwaarschrift niet kan worden afgewacht, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter vragen een voorlopige voorziening te treffen. Wanneer deze wordt toegekend door de rechter, dan kan de uitvoering van het besluit worden uitgesteld tot het moment waarop op uw bezwaarschrift is beslist.Een verzoek om een voorlopige voorziening kan alleen worden ingediend als u ook een bezwaarschrift heeft ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Noord-Holland, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR in Haarlem. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is ook griffierecht verschuldigd.U kunt ook digitaal een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via Externe link: https://www.rechtspraak.nl/Uw-Situatie/Onderwerpen/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/paginas/voorlopig-voorziening.aspx . Hiervoor heeft u een DigiD (elektronische handtekening) nodig. Kijk op de genoemde website voor de precieze voorwaarden.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Dijk en WaardStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Dijk en Waard inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Dijk en Waard.

Meer Bekendmakingen