1. Bekendmakingen Dijkenwaard
  2. Publicatie paraplubestemmingsplan datacenters Dijk en Waard

Dijk en Waard | bestemmingsplan

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Dijk en Waard. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Dijk en Waard valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Publicatie paraplubestemmingsplan datacenters Dijk en Waard

Bekendmaking Burgemeester en wethouders van de gemeente Dijk en Waard maken bekend dat de gemeenteraad ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening op 23 april 2024 het Paraplubestemmingsplan Datacenters Dijk en Waard ongewijzigd heeft vastgesteld. De publicatie gebeurt met deze bekendmaking. Doel paraplubestemmingsplan Datacenters Dijk en Waard Het paraplubestemmingsplan betreft de uitvoering van provinciaal beleid. Het provinciaal beleid (de Omgevingsverordening NH2020/NH2022) geeft de opdracht om datacenters (vloeroppervlakte meer dan 2000 m2 en een elektrisch aansluitvermogen meer dan 5 MVA) niet toe te staan in de gemeente Dijk en Waard. Met het voorliggende ontwerp paraplubestemmingsplan wordt de provinciale opdracht uitgevoerd. Terinzagelegging Het vastgestelde paraplubestemmingsplan ligt vanaf de eerste dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage bij de recepties van het gemeentehuis aan de Parelhof 1 in Heerhugowaard en De Binding aan de Bosgroet 2 in Zuid-Scharwoude. Het vastgestelde paraplubestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl naar ‘regels op de kaart’ (https://omgevingswet.overheid.nl/regels-op-de-aart/viewer/locatie?regelsandere=regels). Als u bij zoekterm de naam invult of de volgende code “NL.IMRO.1980.BPDATACENTERS-VA01”, wordt u direct naar het plan geleid. Beroep instellen Gedurende de termijn van zes weken kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ten aanzien van het paraplubestemmingsplan. Een beroepschrift is gericht aan: De Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In werking treden paraplubestemmingsplan De dag na afloop van de beroepstermijn treedt het vastgestelde paraplubestemmingsplan in werking. Ook al is er in de beroepstermijn een beroep ingesteld. Verzoek voorlopige voorziening Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk een verzoek tot voorlopige voorziening, naast het beroep, in te dienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van de besluiten opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening is gericht aan: De voorzitter van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Griffierecht Voor zowel het instellen van beroep als het doen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd, dat wordt bekostigd door degene die beroep instelt of verzoekt om voorlopige voorziening.

Locatie: ParelhofParelhofParelhofParelhofParelhofParelhofParelhof, HeerhugowaardHeerhugowaardHeerhugowaardHeerhugowaardHeerhugowaardHeerhugowaardHeerhugowaard

Deel dit artikel

Redactie Dijk en WaardStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Dijk en Waard inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Dijk en Waard.

Meer Bekendmakingen