1. Bekendmakingen Dijkenwaard
  2. Toestemming voor het leggen van elektraleidingen, maken gestuurde boring, maken boogzinker en plaatsen trafo station in de gemeente Dijk en Waard in de provinciale weg N194 vanaf 1.64 t/m 2.42, verzonden 5 juli 2024, zaaknummer 2259982

Noord-Holland | omgevingsvergunning

De volgende vergunning is bekend gemaakt in Dijk en Waard. Zelf een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente waaronder Dijk en Waard valt. Deze wordt dan ook bij ons bekendgemaakt. 

Toestemming voor het leggen van elektraleidingen, maken gestuurde boring, maken boogzinker en plaatsen trafo station in de gemeente Dijk en Waard in de provinciale weg N194 vanaf 1.64 t/m 2.42, verzonden 5 juli 2024, zaaknummer 2259982

Provincie Noord-Holland heeft een vergunning verleend voor het het leggen van elektraleidingen, maken gestuurde boring, maken boogzinker en plaatsen trafo station in de gemeente Dijk en Waard in de provinciale weg N194 vanaf 1.64 t/m 2.42. De vergunning is geregistreerd onder kenmerk: 2259982   Waarom publiceert provincie Noord-Holland dit bericht? Met dit bericht laat provincie Noord-Holland u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving. U kunt nu reageren als u het hier niet mee eens bent.   Bent u het niet eens met de vergunning? U kunt provincie Noord-Holland tot laten weten dat u het niet eens bent met de vergunning. Dit heet bezwaar maken. U kunt bezwaar maken als de vergunning tegen uw belangen ingaat. In deze periode kunt u ook de documenten met informatie over de vergunning bekijken. Bezoek voor de openingstijden en het adres van provincie Noord-Holland de website 'www.noord-holland.nl'. Voor informatie over het bekijken van de documenten of andere vragen kunt u ook bellen. Dit kan via het telefoonnummer 0800 - 020 06 00.   Wilt u de start van de activiteiten tegenhouden? Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na publicatie van dit besluit schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift kunt u sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van de secretaris van de Hoor- en adviescommissie, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem. Wij verzoeken u om in uw bezwaarschrift het telefoonnummer te vermelden waarop u overdag bereikbaar bent. Ook kunt u voor meer informatie de provinciale website bezoeken: 'www.noord-holland.nl'. Indien u bezwaar heeft ingediend is het mogelijk gebruik te maken van een minder formele procedure: een gesprek tussen u en medewerkers die namens het college van Gedeputeerde Staten deelnemen. Indien uw bezwaar zich hiervoor leent, wordt contact met u opgenomen, maar u kunt hier ook zelf om verzoeken. Een gesprek tast uw rechten als bezwaarmaker niet aan. Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift kunt u bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening vragen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland.

Locatie: ,

Deel dit artikel

Redactie Dijk en WaardStart.nl

Meerdere bekendmakingen van Dijk en Waard inzien? Ga dan naar alle bekendmakingen in Dijk en Waard.

Meer Bekendmakingen